CÔNG BỐ BAO BÌ THỰC PHẨM

Tư vấn công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm

Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm phải xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường. Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Giấy chứng nhận hợp quy...

Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin Giấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu

Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu phải xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp.