Công Bố Bao Bì Chứa Đựng Thực Phẩm Nhập Khẩu.

Công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu

Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm nhập khẩu phải xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp.