Dịch vụ thay đổi nội dung sau khi công bố mỹ phẩm

 

Những sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới). Cụ thể như sau:

 

Các trường hợp công bố bổ sung

1. Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Tên và/ hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu.

3. Thay đổi người đại diện cho công ty.

4. Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm.

 

Các giấy tờ, tài liệu cần chuẩn bị

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề sản xuất hoặc kinh doanh mỹ phẩm;

- Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF - Product Information File): áp dụng đối với mục 3, 4 nêu trên.

 

Kết quả hình ảnh cho Thay đổi nội dung sau khi công bố mỹ phẩm

 

Các trường hợp thay đổi phải thực hiện công bố mới

1. Thay đổi nhãn hàng

2. Thay đổi tên sản phẩm

3. Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

4. Thay đổi dạng sản phẩm

5. Thay đổi mục đích sử dụng

6. Thay đổi công thức

7. Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

 

Bài đăng khác:

Công Bố Mỹ Phẩm Sản Xuất Trong Nước

Dịch vụ kế toán

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ