DV KIỂM NGHIỆM

Dịch vụ Kiểm nghiệm Thực phẩm

Các nhà sản xuất thực phẩm và tổ chức hoạt động trong ngành công nghiệp dịch vụ thực phẩm đều nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng là điều kiện then chốt để giữ vững thương hiệu của mình. Nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, và giảm nguy cơ bị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt, thu hồi sản phẩm...

Kiểm nghiệm Bao bì Thực phẩm

Chất lượng, an toàn bao bì tiếp xúc thực phẩm là mối quan tâm chính của người tiêu dùng, nhà sản xuất kinh doanh và cả chính phủ

Dịch vụ kiểm nghiệm nông sản

Luật Khánh Dương cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm nhằm hỗ trợ việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm nông sản và hỗ trợ quá trình kiểm tra chất lượng của sản phẩm trong quy trình giám định hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu.

Dịch vụ kiểm nghiệm thủy sản

Luật Khánh Dương cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm hàng hóa là thủy sản nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho khách hàng.