Dịch vụ kiểm nghiệm thủy sản

Dịch vụ kiểm nghiệm thủy sản

Luật Khánh Dương cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm hàng hóa là thủy sản nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm cho khách hàng.