Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP

Hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ diễn ra ở các quốc gia đang phát triển, kém phát triển mà còn xảy ra ở cả những nước phát triển...