Tư vấn về công bố phụ gia thực phẩm

 

Tư vấn về công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

 

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải xin giấy phép công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường.

 

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin Giấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác. 

 

Kết quả hình ảnh cho phụ gia thực phẩm

 

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

3. Hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày ký.

 

Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12;

- Nghị định số: 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2012;

Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ của Luật Khánh Dương về công bố phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan về giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

2. Tư vấn về thủ tục xin cấp giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

3. Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần cung cấp liên quan.

4. Các luật sư và chuyên viên của chúng tôi sẽ soạn thảo, cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về việc xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

6. Đại diện cho khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ xin cấp Giấy phép và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

7. Nhận kết quả là giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho khách hàng.

8. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

Công bố phụ gia thực phẩm nhập khẩu

Những quy định đối với phụ gia thực phẩm

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với phụ gia thực phẩm