Tư vấn về công bố thực phẩm chức năng

 

Tư vấn về công bố thực phẩm chức năng

 

Thực phẩm chức năng là thực phẩm đặc biệt, vì vậy thủ tục công bố thực phẩm chức năng trải qua rất nhiều công đoạn và hồ sơ cũng rất phức tạp. Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Thực phẩm chức năng phải xin giấy phép công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường.

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin Giấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại sản phẩm là thực phẩm chức năng dù sản xuất trong nước hay nhập khẩu với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

 

Kết quả hình ảnh cho thực phẩm chức năng

 

Công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

 

1. Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp quy và đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

3. Hiệu lực của giấy chứng nhận: 03 năm kể từ ngày ký.

 

Cơ sở pháp lý

 

- Luật An toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12;

- Nghị định số: 38/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2012;

- Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ của Luật Khánh Dương về công bố thực phẩm chức năng

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan về giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2. Tư vấn về thủ tục xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3. Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần cung cấp liên quan.

4. Các luật sư và chuyên viên của chúng tôi sẽ soạn thảo, cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về việc xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

6. Đại diện cho khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ xin Giấy phép và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

7. Nhận kết quả là giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho khách hàng.

8. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có). 

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Tìm hiểu về thực phẩm chức năng

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

Công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu