Bảng giá đăng kí lưu hành hóa chất, chế phẩm gia dụng và y tế

1BẢNG GIÁ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM GIA DỤNG VÀ Y TẾ

 

STT

Nội dung

Phí dịch vụ (VND)

Thời gian hoàn thành dự kiến

1

Phí dịch vụ

40,000,000/ 1 sản phẩm

Khoảng 6 - 9 tháng

2

Lệ phí nhà nước về thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khảo nghiệm và phí thẩm định cấp đăng kí lưu hành hóa chất, chế phẩm.

14,500,000/ 1 sản phẩm

3

Phí kiểm nghiệm (dự kiến)

3,000,000/ 1 sản phẩm

4

Phí khảo nghiệm (dự kiến)

28,000,000 / 1 chỉ tiêu

 

Lưu ý:

1. Phí nêu trên đã bao gồm phí kiểm nghiệm, phí khảo nghiệm, phí nhà nước (Phí kiểm nghiệm phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và số lượng chỉ tiêu kiểm nghiệm).

2. Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

3. Thời gian soạn thảo hồ sơ: 05 ngày làm việc.

 

 

YÊU CẦU THÔNG TIN

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Tài liệu kỹ thuật của hóa chất, chế phẩm.

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ (tại các phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025)

4. Phiếu tiếp nhận công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất hóa chất.

5. Mẫu sản phẩm dùng để kiểm nghiệm.