Bảng giá tư vấn cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

vv CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

 

 

TT Dịch vụ Biểu phí Tổng chi phí (VND/sp)

Thời gian (Ngày làm việc)

Phí nhà nước Phí tư vấn
1

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP lĩnh vực ăn uống (Hộ kinh doanh)_UBND Quận/huyện cấp

700.000

6.000.000

6.700.000

20-30 ngày
2

Giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP lĩnh vực ăn uống (Doanh nghiệp)_Ban ATTP cấp

1.000.000

12.000.000

13.000.000

20 - 30 ngày
3

Giấy  chứng nhận đủ điều kiện ATTP lĩnh vực sản xuất thực phẩm thường_Ban ATTP cấp

3.000.000 15.000.000 18.000.000 20 - 30 ngày

 

 

Lưu ý:

        - Phí dịch vụ nêu trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT.

        - Thời gian soạn thảo hồ sơ: 01 - 03 ngày làm việc.

 

 

YÊU CẦU THÔNG TIN

 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề sản xuất/kinh doanh thực phẩm.

2. Bản vẽ thiết kế mặt bằng của cơ sở (Khu vực nguyên liệu, chế biến, thành phẩm).

3. Bản sao Giấy xác nhận kiến thức về VSATTP của đại diện pháp luật và người trực tiếp sản xuất/kinh doanh.

4. Bản sao Giấy khám sức khỏe trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

5. Danh sách dụng cụ, trang thiết bị dự kiến tại cơ sở.

6. CMND/CCCD/Hộ chiếu của đại diện pháp luật.