Công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

Công bố phụ gia thực phẩm sản xuất trong nước

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường. Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về xin cấp Điểm neoGiấy chứng nhận hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.