Tư vấn về công bố phụ gia thực phẩm

Tư vấn về công bố phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm phải xin giấy phép công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường. Luật Khánh Dương là đơn vị...