Tư vấn công bố thực phẩm chức năng

Tư vấn về công bố thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm đặc biệt, vì vậy thủ tục công bố thực phẩm chức năng trải qua rất nhiều công đoạn và hồ sơ cũng rất phức tạp. Thực phẩm chức năng sản xuất trong nước hay nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Thực phẩm chức năng phải xin giấy phép công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do Cục an toàn thực phẩm cấp trước khi lưu thông trên thị trường

Tìm hiểu về thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là thực phẩm (hay sản phẩm) có tác dụng hỗ trợ (phục hồi, duy trì hoặc tăng cường) chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ bệnh tật.

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục công bố thực phẩm chức năng, Luật Khánh Dương đã xây dựng quy trình tư vấn và đơn giản đến mức tối đa các thủ tục cho khách hàng.