DỊCH VỤ KHÁC

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường phải có trách nhiệm công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam...

Bảng giá tư vấn cấp giấy phép bán rượu, thuốc lá, PCCC, môi trường

Bảng giá tư vấn cấp giấy phép bán rượu, thuốc lá, PCCC, môi trường

Công Bố Mỹ Phẩm Sản Xuất Trong Nước

Sản phẩm mỹ phẩm: là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi…)

Dịch vụ thay đổi nội dung sau khi công bố mỹ phẩm

Những sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung thì tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).

Dịch vụ kế toán

Nhân sự bộ phận kế toán thường xuyên thay đổi có làm Doanh nghiệp lo lắng? Có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp không?

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

Luật Khánh Dương cung cấp tới quý khách hàng dịch vụ tư vấn pháp luật về Sở hữu trí tuệ với các giải pháp dịch vụ hoàn hảo nhất. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn này khách hàng được tư vấn.....

Dịch vụ tư vấn đăng ký số mã vạch

Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần: mã số của hàng hoá và mã vạch là phần thể hiện mã số bằng vạch để cho máy đọc.