Công Bố Mỹ Phẩm

Công bố mỹ phẩm nhập khẩu

Tổ chức, cá nhân trước khi đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường phải có trách nhiệm công bố lưu hành mỹ phẩm tại Cục Quản lý Dược trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam...

Công Bố Mỹ Phẩm Sản Xuất Trong Nước

Sản phẩm mỹ phẩm: là một chất hay chế phẩm được sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài cơ thể con người (da, hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi…)