DOANH NGHIỆP

Tư vấn doanh nghiệp

Với hơn mười năm kinh nghiệm tư vấn về doanh nghiệp, đầu tư, các luật sư của Luật Khánh Dương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh vực về Thành lập, thay đổi, chuyển đổi, giải thể...

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Bạn đang có ý tưởng kinh doanh, đang muốn thành lập doanh nghiệp để kinh doanh nhưng không biết thủ tục và chuẩn bị ra sao?

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Với sự hiểu biết toàn diện về pháp luật và mối quan hệ tốt với các cơ quan cấp phép đầu tư cũng như môi trường kinh doanh đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Công ty luật Khánh Dương & Cộng Sự có thể hỗ trợ từng nhu cầu cụ thể của khách hàng

Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam bao gồm; Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh/ VPĐD. Tư vấn phương thức hoạt động. Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh/ VPĐD và các chức danh quản lý khác.

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, tùy thuộc vào nhu cầu thực tế phát sinh Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh

Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Mua bán (Acquisitions) và sáp nhập (Mergers) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp. Quan trọng hơn, đó là cách thức chủ yếu để các doanh nghiệp cơ cấu lại, mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình và đem lại thu nhập cho chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Nguyên tắc M&A là tạo ra giá trị cho cổ đông bao trùm và lớn hơn tổng giá trị hiện tại của hai doanh nghiệp khi hai doanh nghiệp tồn tại riêng rẽ.

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần được thực hiện theo Quyết định 88/2009/QĐ-TTg ngày 18/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động, vì một số yếu tố khách quan, doanh nghiệp mong muốn giải thể doanh nghiệp đang họat động. Một khi đã có quyết định, việc tiến hành giải thể phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để tránh các khoản thuế và các nghĩa vụ phát sinh thêm. Trong các bước tiến hành, việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhiều nhất và khó khăn nhất.