Dịch vụ kiểm nghiệm bao bì thực phẩm

Kiểm nghiệm Bao bì Thực phẩm

Chất lượng, an toàn bao bì tiếp xúc thực phẩm là mối quan tâm chính của người tiêu dùng, nhà sản xuất kinh doanh và cả chính phủ