GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN THỰC PHẨM

Tư vấn cấp GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Đầu năm 2018, Chính phủ vừa ban hành thêm Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm vào ngày 02/02/2018, với quy định đáng chú ý sau: “Từ ngày 01/07/2019, các tổ chức, cá nhân sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP)”.

Bảng giá tư vấn cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Bảng giá tư vấn cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm

Hiện nay, tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội, nó không chỉ diễn ra ở các quốc gia đang phát triển, kém phát triển mà còn xảy ra ở cả những nước phát triển...

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận ATTP do Bộ Y tế quản lý

Căn cứ theo Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày ngày 30 tháng 11 năm 2012 do Bộ Y tế ban hành, Luật Khánh Dương triển khai việc tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý, An toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý được phân cấp thẩm quyền quản lý và cấp phép như sau...

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Y tế quản lý

Tùy theo ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Y Tế quản lý phân cấp thẩm quyền cho Cục An toàn thực phẩm hoặc Chi Cục An toàn thực phẩm.

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý

Luật Khánh Dương triển khai việc tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý, An toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý được phân cấp thẩm quyền quản lý và cấp phép...

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP Bộ Công Thương quản lý

Tùy theo ngành nghề kinh doanh của Doanh nghiệp, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Công Thương quản lý phân cấp thẩm quyền cho Bộ Công Thương hoặc Sở Công Thương.

Tư vấn cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp quản lý

Theo Nghị định 38/2012 và Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT quy định thẩm quyền Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn sẽ quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, ...

Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP Bộ Nông Nghiệp quản lý

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm do Bộ Nông Nghiệp quản lý phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan trực thuộc Bộ Nông Nghiệp như sau: Chi cục Thú y, Chi cục Bảo vệ Thực vật, Chị cục QLCL và BVNL Thủy sản, Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn…