Chính sách cung cấp dịch vụ

Chính Sách Cung Cấp Dịch Vụ

Luật Khánh Dương chủ trương xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng thông qua chất lượng và chi phí dịch vụ hợp lý. Theo đó, chi phí dịch vụ được xây dựng theo hướng tương xứng với giá trị dịch vụ...