Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

 

Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng

 

Là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc thực hiện thủ tục công bố thực phẩm chức năng, Luật Khánh Dương đã xây dựng quy trình tư vấn và đơn giản đến mức tối đa các thủ tục cho khách hàng. Khi có nhu cầu công bố thực phẩm chức năng, khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin:

 

Đối với công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp (sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng).

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng.

3. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh chụp của nhãn sản phẩm.

 

Đối với công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp (kinh doanh thực phẩm chức năng).

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

3. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh chụp của nhãn sản phẩm.

4. Certificate of Free Sale (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) hoặc Healthy (Giấy chứng nhận y tế) tương đương do cơ quan nhà nước xuất xứ có thẩm quyền cấp và phải được hợp pháp hóa lãnh sự. Trong Giấy chứng nhận lưu hành tự do  (CFS) phải có câu "được bán tự do và phù hợp với người của nhà sản xuất", CFS có tên sản phẩm giống như tên của sản phẩm trên nhãn.

5. Tài liệu chứng minh công dụng của sản phẩm (tài liệu chính thống, khoa học và phải được cơ quan chức năng chứng nhận).

6. Specification of product.

 

Những lưu ý đối với các loại thực phẩm đặc biệt

- Thực phẩm là sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em: Certificate of Free Sale (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) hoặc Healthy (Giấy chứng nhận y tế) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất xứ, trong đó có chứng nhận nội dung phù hợp với lứa tuổi hoặc đối tượng sử dung.

- Thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y học: bổ sung thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về chức năng đó.

- Thực phẩm dinh dưỡng qua ống xông: bổ sung thêm kết quả nghiên cứu lâm sàng về an toàn nếu sử dụng ăn uống qua ống xông.

- Thực phẩm chiếu xạ, biến đổi gen, thực phẩm công nghệ mới: bổ sung thêm giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh về quy trình trong sản xuất.

 

Từ những tài liệu do khách hàng cung cấp, Luật Khánh Dương sẽ tư vấn, thẩm định, rà soát hồ sơ; từ đó sẽ xây dựng bộ hồ sơ công bố thực phẩm chức năng hoàn thiện theo đúng yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Tìm hiểu về thực phẩm chức năng

Tư vấn về công bố thực phẩm chức năng