Tư vấn công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm

 

Tư vấn về công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm

 

Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện về an toàn thực phẩm. Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm phải đăng ký Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (Cục an toàn thực phẩm/Ban ATTP) cấp trước khi lưu thông trên thị trường.

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về thủ tục Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

 

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy chuẩn với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm và đăng ký bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường cho đến khi quy chuẩn kỹ thuật tương ứng được ban hành và có hiệu lực.

 

Cơ sở pháp lý

-     Luật An toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12;

-     Nghị định số: 15/218/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010;

-     Thông tư số 19/2012/TT-BYT hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

 

Quy chuẩn kỹ thuật về bao bì, dụng cụ chứa đựng thực phẩm

QCVN 12-1: 2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

QCVN 12-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng cao su.

QCVN 12-3:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh đối với bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm bằng kim loại.

QCVN 12-4:2015/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ làm bằng thủy tinh, gốm, sứ và tráng men tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ của Luật Khánh Dương về công bố bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan về đăng ký Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

2. Tư vấn về thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

3. Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần cung cấp liên quan.

4. Các luật sư và chuyên viên của chúng tôi sẽ soạn thảo, cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về việc xin cấp giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

6. Đại diện cho khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ xin Giấy phép và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

7. Nhận kết quả là giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với Bao bì, dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho khách hàng.

8. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có). 

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

Bài đăng khác:

Công Bố Bao Bì Chứa Đựng Thực Phẩm Trong Nước

Công Bố Bao Bì Chứa Đựng Thực Phẩm Nhập Khẩu