Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Tư vấn thành lập chi nhánh / văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

 

Tư vấn thành lập chi nhánh/ Văn phòng đại diện (VPĐD)

–  Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, ngành nghề kinh doanh của chi nhánh/ VPĐD.

–  Tư vấn phương thức hoạt động.

–  Tư vấn quyền và nghĩa vụ của Trưởng chi nhánh/ VPĐD và các chức danh quản lý khác.

 

Kết quả hình ảnh cho Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

 

Quy trình tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

1. Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam để tìm hiểu thị trường và thực hiện một số hoạt động xúc tiến thương mại mà pháp luật Việt Nam cho phép.

 

a.   Công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

–  Là công ty được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

–  Đã hoạt động không dưới 01 năm, kể từ khi được thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp ở nước của công ty.

 

b.   Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.

–  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm.

–  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

–  Bản sao điều lệ hoạt động của công ty đối với công ty nước ngoài là các tổ chức kinh tế.

 

2. Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

 

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty nước ngoài, được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam là thành viên hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

 

a. Công ty nước ngoài được cấp giấy phép thành lập chi nhánh tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

–  Là công ty được pháp luật nước nơi công ty đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp.

–  Đã hoạt động không dưới 05 năm, kể từ khi thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hợp pháp.

 

b. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh

–  Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chí nhánh do đại diện có thẩm quyền của công ty nước ngoài ký.

–  Bản sao Điều lệ hoạt động của chi nhánh, trong đó quy định rõ phạm vi ủy quyền cho người đứng đầu chi nhánh.

–  Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của công ty nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi công ty nước ngoài thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận. Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương có quy định thời hạn hoạt động của công ty nước ngoài thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 03 năm.

–  Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và các hoạt động thực sự của công ty nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp