Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Kết quả hình ảnh cho Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 

Trong quá trình hoạt động, tuỳ thuộc vào nhu cầu thực tế phát sinh Doanh nghiệp có thể tiến hành thay đổi các nội dung đăng ký kinh doanh như sau:

 

 1. Doanh nghiệp tư nhân

 

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi tên DNTN.

– Thay đổi vốn kinh doanh.

– Thay đổi trụ sở kinh doanh.

– Bán Doanh nghiệp tư nhân.

 

 2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi tên doanh nghiệp.

– Thay đổi thành viên.

– Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn hoặc giảm vốn).

– Thay đổi trụ sở.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

 3. Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là tổ chức

 

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi tên doanh nghiệp.

– Thay đổi trụ sở.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

 4. Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là cá nhân

 

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi tên doanh nghiệp.

– Thay đổi trụ sở.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

– Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn).

 

 5. Công ty Cổ phần

 

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi tên doanh nghiệp.

– Thay đổi cổ đông sáng lập.

– Thay đổi vốn kinh doanh (tăng vốn).

– Thay đổi trụ sở kinh doanh.

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật.

 

 6. Chi nhánh, Văn phòng đại diện

 

– Thay đổi nội dung hoạt động.

– Thay đổi địa chỉ hoạt động.

– Thay đổi tên.

– Thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

 

 7. Địa điểm kinh doanh

 

– Thay đổi nội dung hoạt động.

– Thay đổi địa chỉ hoạt động.

– Thay đổi tên doanh nghiệp.

– Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

 

Thời gian thực hiện: chỉ 03 ngày làm việc.

 

Việc thay đổi các thông tin trong đăng ký kinh doanh như nêu trên sẽ ảnh hưởng không ít đến hoạt động của doanh nghiệp. Với thủ tục thay đổi, bổ sung đăng ký kinh doanh Luật Khánh Dương sẽ trợ giúp Quý khách hàng thông qua các dịch vụ sau:

 

  • Tư vấn nội dung cụ thể đối với vấn đề doanh nghiệp cần thay đổi.
  • Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh phù hợp với yêu cầu của khách hàng và quy định của pháp luật hiện hành.
  • Đăng ký lại mẫu dấu (nếu cần).
  • Đăng bố cáo thay đổi.
  • Và tư vấn các thủ tục cần thực hiện sau khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tư vấn thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt Nam

 


Map
Hotline
0986 708 677