Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

Tư vấn thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

–  Tư vấn thanh lý tài sản, thanh toán nợ, quyết toán thuế…

–  Tư vấn khóa mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế trực tiếp - Chi cục thuế quận, huyện.

–  Tư vấn thủ tục trả giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở KHĐT.

–  Tư vấn trả con dấu tại cơ quan Công an

–  Nhận thông báo giải thể.

Trong quá trình hoạt động, vì một số yếu tố khách quan, doanh nghiệp mong muốn giải thể doanh nghiệp đang họat động. Một khi đã có quyết định, việc tiến hành giải thể phải được thực hiện càng nhanh càng tốt để tránh các khoản thuế và các nghĩa vụ phát sinh thêm.

Trong các bước tiến hành, việc quyết toán với cơ quan thuế là bước mất thời gian nhiều nhất và khó khăn nhất.

 

Kết quả hình ảnh cho giải thể doanh nghiệp

 

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp

–  Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là doanh nghiệp tư nhân), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp.

–   Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản.

 –  Đăng bố cáo giải thể trên 03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp, đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …)

–  Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế).

–  Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ).

–  Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp.

–  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

 

Hồ sơ giải thể chi nhánh hoặc văn phòng đại diện

–  Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD.

–  Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp

–  Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.

–  Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)

–  Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).

–  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

–  Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

 

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Tư vấn chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài

Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Dịch vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp