Tư vấn về công bố thực phẩm

 

Tư vấn về công bố thực phẩm

 

Thực phẩm là sản phẩm mà con người ăn, uống ở dạng tươi sống hoặc đã qua sơ chế, chế biến, bảo quản. Thực phẩm không bao gồm mỹ phẩm, thuốc lá và các chất sử dụng như dược phẩm.

Thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người thế nên dù là thực phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu cũng phải đáp ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm phải công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (Cục an toàn thực phẩm/Ban ATTP) cấp trước khi lưu thông trên thị trường.

Luật Khánh Dương là đơn vị chuyên tư vấn và thực hiện dịch vụ về Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm các loại sản phẩm là thực phẩm dù sản xuất trong nước hay nhập khẩu với phương châm: Chuyên nghiệp – Nhanh chóng – Chính xác.

 

Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

1. Thực phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy chuẩn kỹ thuật với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

2. Thực phẩm sản xuất trong nước hay nhập khẩu chưa có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

 

Hồ sơ công bố

Đối với công bố thực phẩm sản xuất trong nước:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp (sản xuất, kinh doanh thực phẩm);

2. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng;

4. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh chụp của nhãn sản phẩm.

Đối với công bố thực phẩm nhập khẩu:

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp (kinh doanh thực phẩm);

2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm trong vòng 12 tháng;

3. Mẫu nhãn sản phẩm hoặc hình ảnh chụp của nhãn sản phẩm.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ của Luật Khánh Dương về công bố thực phẩm

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan về giấy phép Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

2. Tư vấn về thủ tục xin giấy phép Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

3. Tư vấn về hồ sơ, tài liệu cần cung cấp liên quan.

4. Các luật sư và chuyên viên của chúng tôi sẽ soạn thảo, cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ, tài liệu về việc xin giấy phép Công bố hợp quy/ Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu.

6. Đại diện cho khách hàng nộp, theo dõi hồ sơ xin Giấy phép và xử lý các vấn đề phát sinh nếu có.

7. Nhận kết quả là giấy phép Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và bàn giao cho khách hàng.

8. Khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy phép (nếu có).

 

Cơ sở pháp lý

- Luật An toàn thực phẩm số: 55/2010/QH12;

- Nghị định số: 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Khánh Dương để được hỗ trợ tư vấn.

 

 

Bài đăng khác:

Hồ sơ công bố thực phẩm

Công bố thực phẩm sản xuất trong nước

Công bố thực phẩm nhập khẩu